Mom wanted Inasal. Inasal it is. (at Mang Inasal Centroplex)

Mom wanted Inasal. Inasal it is. (at Mang Inasal Centroplex)